Na tejto stránke nájdete väčšinu článkov prezentovaných na stránke ZAUJÍMAVOSTI pripravených na download.

 

Slováci mapujú  : slovenskohist.pdf (adobeacrobat file) (1 568 299 kb)

História geodézie vo svete : histsvet.pdf (adobeacrobat file) ( 908 160 kb)

Základné pojmy : zakpojmy.pdf (adobeacrobat file) (103 895 kb)
Teodolit : teodolit.pdf (adobeacrobat file) (114 820 kb)
Rozdelenie teodolitov : rozdelenie.pdf (adobeacrobat file) (609 634 kb)
Osové podmienky teodolitov : ospodmienky.pdf (adobeacrobat file) (67 626 kb)
Samuel Mikovíni : mikovini.pdf (adobeacrobat file) (229 286 kb) bez obrázkov

nahrajte si naše tlačítko a dajte ho na svoju stránku

 (www.geodat.szm.sk/zaujimavosti/index.htm)