Literatúra

názov : GEODÉZIA meranie uhlov a dĺžok

autor : Svätopluk Michalčák-Štefan Sokol

vydavatežstvo : Slovenská Technická Univerzita v Bratislave (1999)

názov : GEO-TOPO príručka pre geodetov a topografov

autor : Farkašovský-Kukučka-Bukovianský

vydavatežstvo : ALFA, Bratislava (1963)

názov : Geodézia v stavebníctve

autor : V.Staněk-G.Hostinová

vydavatežstvo : Jaga group, v.o.s., Bratislava (1999)

názov . inženýrská geodézie II.

autor : V. Krumphanzl - O. Michalčák

vydavatežstvo : Kartografie, n.p. Praha (1975)

názov : Inžinierska geodézia v dopravnom stavitežstve

autor : Dušan Cebecauer-Ladislav Bitterer-Jozef Štubna-Stanislav Hodáš

vydavatežstvo : Žilinská univerzita v žiline - EDIS - vydavatežstvo ŽU (1998)

názov : Terminologický slovník Geodézie Kartografie Katastra

autor :

vydavatežstvo : Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej Republiky

názov : kartografie

autor : Vladimír Hojovec a kolektív

vydavatežstvo : GKP Praha (1987)