Miery a Váhy

Pre zaujímavosť sme pre Vás vybrali nektoré zaujímave miery a váhy

 

Miery

diaľkové miery
a.anglo-americké diaľkové miery


inch (palec) 1 in = 0.025 4 m
foot (stopa) 1 ft =12 in = 0.304 8 m
yard 1 yd = 3 ft = 0.914 4 m
fathom (siaha) =  1.828 8 m
míľa (brit. míľa) = 1 609.344 m
nautical mile UK = 1 853.184 m
nautical 1 mile international = 1 852 m

plošné miery
b.anglo-americké plošné miery


rood = 1 011.71 m2
acre = 4 046.86 m2

objemové miery
c.anglo-americké objemové miery


acre = 1.233 48 . 103 m3
US barrel = 0.158 988 m3
UK bushel = 0.036 368 7 m3
US bushel = 0.035 239 3 m3
UK gallon = 1 gal = 4.546 09 dm3
US gallon = 4.404 91 dm3
UK pint = 0.568 26 dm3

Váhy

US pint = 0.473 179 dm3
UK gill = 142.065 cm3
US fluid ounce = 29.573 7 cm3
UK fluid ounce = 28.413 cm3
US minim = 0.061 612 cm3
UK minim = 0.059 194 cm3

jednotky hmotnosti
d.anglo-americké jednotky hmotnosti


pound 1 1b = 0.453 592 37 kg
ton = 2 240 1 b = 1 016.05 kg
short ton 1 sh tn = 907.185 kg
ounce 1 oz = 437.5 gr = 28.349 5 g
dram = 1.771 85 g
grain 1 gr = 0.064 798 91 g

rozličné miery a váhy

piestorový meter = 1 m3 narovnaného dreva s medzerami 
plný meter = 1 m3 dreva bez medzier
normálny krok = asi 3/4 m (1 km = asi 1350 krokov)
tucet = 12 kusov
veletucet = 144 kusov
vagónový náklad = 10 t
karát metrický (údaj hmotnosti drahokamov) = 0.2 g
karát (údaj rýdzosti drahých kovov) = 1/24 celkovej hmotnosti