Predslov

Pretože na Slovensku verejnosť nie je dostatočne informovaná o vývoji geodézie a kartografie rozhodla sa fi. Geodat, s.r.o. Prešov vytvoriť stránku na ktorej by chcela túto problematiku priblížiť širokej verejnosti v nejakej prístupnej forme.

Pripravili sme niekoľko článkov napríklad o histórii geodézie a nejaké články oktoré uvedú laika do problematiky merania, taktiež sme zverejnily obrázky starých máp na ktoré sme natrafily pri browsovaní internetom. Všetky články je možné stiahnuť si vo formáte pdf. Novinkou je obrazový slovník geodézie - začaly sme geodetickými pomôckami. Taktiež čakáme na zaujímavé nápady.

Ponúkame možnosť zverejnenia reklamy vašej firmy a tým vytvoriť aj zoznam Slovenských geodetických firiem. 

Ak by ste chceli prispieť do našej rubriky "Zaujímavosti" Vaše články budú vítané.

Zašlite nám ich na našu Emailovú adresu aby sme ich mohli zverejniť.

Chcely by sme túto stránku venovať geodézii a tak prispieť k zviditeľneniu geodézie u našej verejnosti.

 

Upozornenie : uverejníme len články ktoré sa týkajú oblasti geodézie a kartografie

Vopred ďakujeme za Vašu iniciatívu.

 s pozdravom Ing. Matúš Tóth