Predslov

 Slováci mapujú Slovensko
 História geodézie vo svete
 Miery a Váhy
 Základné pojmy
 Teodolit
 Rozdelenie teodolitov
 Osové podmienky teodolitov
 Obrazový slovník
 Samuel Mikovíni
 Mapy
 Literatúra
 Download
 Linky
 E-mail
 

 povered by : 

         Geodat spol s r.o.  Prešov